Faq

คำถามที่ถูกพบบ่อย

Bareo ให้บริการด้านใดบ้าง?

Bareo ให้บริการด้านงานออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจร โดยจะแบ่งบริการของเราออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ Quintessentially Design Service (QDS) ที่เป็นบริการออกแบบและตกแต่งภายในสำหรับลูกค้าที่ต้องการงานระดับ Premium Turn Key Design Service (TKS) ที่เป็นบริการออกแบบและตกแต่งภายในสำหรับลูกค้าที่ต้องการควบคุมงบประมาณ, และ Project Design Service (PDS) ที่เป็นงานออกแบบและตกแต่งภายในสำหรับลูกค้าระดับโครงการ ขนาด 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป

BAREO ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย* และในส่วนของงานออกแบบและตกแต่งภายในในต่างประเทศ โปรดติดต่อ Design Advisor เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

*ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

BAREO มีบริการ Turn Key Service (TKS) สำหรับให้บริการลูกค้าที่ต้องการเน้นในด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง ทั้งนี้บริการ TKS นี้ จะมีค่าบริการออกแบบที่ถูกกว่าค่าบริการอื่นๆ และเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกแบบควบคู่ไปกับการตกแต่งเท่านั้น (หากลูกค้าต้องการแบบเพียงอย่างเดียว กรุณาเลือกบริการ QDS แทน)

เพราะบริการออกแบบ Turn Key Service (TKS) ของ BAREO จะเน้นในด้านความรวดเร็วในการออกแบบและตกแต่งภายใน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ ดังนั้น TKS ของ BAREO จะอ้างอิงบนรายละเอียดมาตรฐานของบริษัทเป็นหลัก ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะใช้แบบ Drawing โดยลูกค้าที่ใช้บริการ TKS จะได้รับภาพ CGI หรือ 3D ที่เสมือนจริงตามที่กำหนด เพื่อใช้งานควบคู่ไปกับ Plan เพื่อใช้อ้างอิงในการตกแต่งภายในได้เลย

บริการ Turn Key Service (TKS) ของ BAREO จะเป็นการทำงานที่เน้นความรวดเร็วและการควบคุมค่าใช้จ่าย ดังนั้น จึงไม่เหมาะสมกับโครงการที่ยังไม่พร้อมให้ทำงานตกแต่งได้ เช่น โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง หรือโครงการที่ต้องมีการต่อเติมโครงสร้าง เป็นต้น โดยลูกค้าโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร สามารถเลือกใช้บริการแบบ QDS ที่ครอบคลุมและมีความยืดหยุ่นในการแก้ไขแบบรายละเอียดได้มากกว่าแทน

บริการ Quintessentially Design Service หรือ QDS ของ BAREO จะเป็นบริการออกแบบและตกแต่งภายใน ที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจากบริการแบบ TKS เดิม โดยบริการ QDS จะเน้นในด้านการออกแบบที่ลงลึกถึงรายละเอียด เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานการตกแต่งภายในที่มีคุณภาพและแตกต่างจากงานอื่นๆ ในท้องตลาด

ดังนั้น การทำงาน QDS จึงจะใช้เวลามากกว่าบริการ TKS มาก เนื่องจากต้องศึกษาพฤติกรรมและความชอบต่างๆ ของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาเป็นแบบเฉพาะตัว ซึ่งหลังจากที่ได้แบบที่เหมาะสมและลูกค้าพอใจแล้ว ทีมงานพัฒนาแบบจึงจะเริ่มเขียนแบบรายละเอียดสำหรับโครงการขึ้นมาโดยเฉพาะ ทำให้โครงการแต่ละโครงการมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันออกไปเสมอ

บริการ Project Design Service หรือ PDS ของ BAREO ได้รับการพัฒนาจากบริการ QDS เพื่อรองรับกับโครงการที่มีขนาดตั้งแต่ 1,000 – 10,000 ตารางเมตร* ซึ่งจัดเป็นโครงการขนาดใหญ่พิเศษ และต้องการการดูแล และเอาใจใส่จากทีมงานของ BAREO มากกว่าบริการประเภทอื่น

นอกจากนี้ เนื่องจากขนาดโครงการมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ค่าบริการแบบ PDS จึงมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อตารางเมตรถูกกว่าบริการแบบ QDS อีกด้วย

 

*โครงการที่มีขนาดใหญ่กว่า 10,000 ตารางเมตร โปรดติดต่อ Design Advisor เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Proposal Phase : ในขั้นตอนแรก ตั้งแต่ลูกค้าติดต่อเข้ามา Bareo จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น หรือ ออกไปดูหน้างาน 1 ครั้ง (ฟรี สำหรับหน้างานในกรุงเทพ, จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่อยู่ปริมณฑล หรือจ่างจังหวัด ทั้งนี้อาจให้บริการได้ไม่ครบทุกพื้นที่) รวมทั้งขอแปลน หรือ แผงผังของพื้นที่จากลูกค้า (หากไม่มีและต้องการจัดทำ จะคิดค่าบริการตามขนาดพื้นที่) หลังจากนั้นจะจัดทำ

 1. Layout Plan ที่มีตำแหน่งวางเฟอร์นิเจอร์โดยคร่าว หรือ Zoning Plan เพื่อบอกวัตถุประสงค์ของพื้นที่ย่อยนั้นๆ
 2. Mood & Tone เป็นภาพตัวอย่างบรรยากาศ โดยจะเป็นภาพผลงานเดิมของ Bareo หรือภาพที่หามาเพื่อให้ลูกค้าดูบรรยากาศโดยรวมของบ้านว่าชอบหรือไม่ และ Bareo เข้าใจตรงตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่
 3. Budget Proposal ใบเสนอราคาค่าออกแบบ และประมาณงบตกแต่งภายในเบื้องต้น

 

หากลูกค้าพอใจ และตกลงลงนามในสัญญากับ Bareo เราก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไป

 

Design Phase : หลังลงนามในสัญญาและชำระค่าออกแบบแล้ว Interior Designer จะเข้าไปวัดพื้นที่หน้างานโดยละเอียด 1 ครั้ง และคุยถึงความต้องการโดยละเอียดของเจ้าของบ้าน เพื่อศึกษา และนำกลับมาวางแผนเพื่อออกแบบบ้านที่ตรงกับความต้องการ และเข้ากับ Lifestyle ของลูกค้ามากที่สุด โดยในการส่งแบบครั้งแรกจะใช้เวลา 3-4 สัปดาห์หลังลงนามในสัญญา และหลังจากนั้นหากมีการแก้ไข จะส่งให้ลูกค้าทุกๆ 1-2 สัปดาห์ตามปริมาณการแก้ไข

เมื่อแบบ 3D ทั้งหมดผ่านแล้ว จะมีการนัดหมายกับลูกค้า เพื่อดูและเลือก Materials จริงที่จะใช้ในการผลิต หลังจากที่เลือกเสร็จแล้วก็จะเริ่มขั้นตอนการเขียนแบบ และจัดทำ Final Price หรือเอกสารเสนอราคาสุดท้าย

หากลูกค้าอนุมัติและลงนามในเอกสารเสนอราคาสุดท้ายแล้ว ก็จะไปสู่ขั้นตอนถัดไป

 

Decoration Phase : ขั้นตอนการผลิตจะเกิดขึ้นในโรงงานของ Bareo โดยมีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและเครื่องจักรทันสมัยในการผลิตงานทุกชิ้น ด้วยวิธีการผลิตแบบ Fully Finished Built-in Process (FFB) ที่จะผลิตงานที่โรงงานให้เสร็จกว่า 85% และแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปประกอบที่หน้างานอีกครั้ง ทำให้หน้างานของลูกค้าไม่ช้ำเสียหาย และสามารถติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ เก็บรายละเอียด และส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

แบบแปลนบ้าน, ภาพถ่ายหน้างานปัจจุบัน (หากมี) และ ภาพตัวอย่างสไตล์ที่ลูกค้าชอบ เพื่อนำมาคุยถึงการจัด Space และการวาง Function ต่างๆ เบื้องต้นด้วยกัน

สำหรับบริการแบบ Turn Key Design Service หรือ TKS

 • ขั้นตอน Proposal Phase ใช้เวลาประมาณ 5 – 7 วันทำการหลังการพบกัน หรือ วันที่ได้รับข้อมูลและความต้องการของลูกค้าครบถ้วน
 • ขั้นตอน Design Phase ใช้เวลาประมาณ 1 – 1.5 เดือน หรืออาจมากกว่านั้นหากพื้นที่ตกแต่งภายในของลูกค้ามีขนาดใหญ่
 • ขั้นตอน Decoration Phase ใช้เวลาประมาณ 1.5 – 2.5 เดือน โดยจะแบ่งออกเป็นการผลิตที่โรงงานและการติดตั้งที่หน้างาน ทั้งนี้อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นหากพื้นที่ตกแต่งภายในของลูกค้ามีขนาดใหญ่

 

สำหรับบริการแบบ Quintessentially Design Service หรือ QDS

 • ขั้นตอน Proposal Phase ใช้เวลาประมาณ 7 – 10 วันทำการหลังการพบกัน หรือ วันที่ได้รับข้อมูลและความต้องการของลูกค้าครบถ้วน
 • ขั้นตอน Design Phase ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 เดือน หรืออาจมากกว่านั้นหากพื้นที่ตกแต่งภายในของลูกค้ามีขนาดใหญ่
 • ขั้นตอน Decoration Phase ใช้เวลาประมาณ 2 – 3 เดือน โดยจะแบ่งออกเป็นการผลิตที่โรงงานและการติดตั้งที่หน้างาน ทั้งนี้อาจจะใช้เวลามากกว่านั้นหากพื้นที่ตกแต่งภายในของลูกค้ามีขนาดใหญ่

 

สำหรับบริการแบบ Project Design Service หรือ PDS

 • ขั้นตอน Proposal Phase ใช้เวลาประมาณ 10 – 15 วันทำการหลังการพบกัน หรือ วันที่ได้รับข้อมูลและความต้องการของลูกค้าครบถ้วน
 • ขั้นตอน Design Phase จะต้องประเมินจากขนาดของโครงการ และ ประเภทของโครงการ หลังจากที่ได้รับข้อมูลและเนื้อหาการทำงานเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอน Decoration Phase จะต้องประเมินจากขนาดของโครงการ และ ประเภทของโครงการ หลังจากที่ได้รับข้อมูลและเนื้อหาการทำงานเรียบร้อยแล้ว

 

*ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาโดยคร่าวเท่านั้น กรุณาติดต่อ Design Advisor ของ Bareo อีกครั้ง เพื่อประเมินระยะเวลาสำหรับแต่ละโครงการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

โดยปกติ ลูกค้าที่ใช้บริการออกแบบ TKS ของ BAREO สามารถขอแก้ไขแบบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตนมากที่สุด แต่ในส่วนรายละเอียดปลีกย่อย สามารถขอแก้ไขแบบเพิ่มเติมได้อีก 1 ครั้งในขั้นตอนการเลือกวัสดุ หรือ Material Board

ส่วนลูกค้าที่ใช้บริการแบบ QDS หรือ PDS ของ BAREO สามารถขอแก้ไขหรือเปลี่ยน Concept หรือเปลี่ยนขนาดห้องได้ไม่เกิน 3 ครั้ง แต่สามารถขอแก้ไขแบบในส่วนรายละเอียดปลีกย่อยได้ตามต้องการ

Turn Key Design Service จะได้ภาพ 3D จำนวนขั้นต่ำ 5 ภาพ (ขั้นต่ำ 60 ตารางเมตร) และทุกๆ 12.5 ตารางเมตรจะได้ภาพ 3D เพิ่ม 1 ภาพ และหากต้องการจำนวนภาพที่มากขึ้น สามารถสั่งซื้อและกำหนดมุมของภาพได้ ในราคาภาพละ 5,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม VAT)

Quintessentially Design Service จะได้ภาพ 3D ตามขนาดของโครงการ โดยมีตั้งแต่ 4 ภาพ ไปจนถึงมากกว่า 50 ภาพ ตามความเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้เห็นภาพ 3D ของทุกๆ ห้องที่ลูกค้าใช้บริการงานออกแบบของเรา

Project Design Service จะได้ภาพ 3D ตามขนาดและประเภทของโครงการ โดยจะได้รับภาพ 3D ทุกมุมสำหรับห้องที่มีงานออกแบบแตกต่าง และจะได้รับภาพ 3D จำนวน 1 ชุดสำหรับห้องที่มีการผลิตซ้ำในหลายพื้นที่

เฟอร์นิเจอร์สั่งทำพิเศษ (Custom Made Furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่จะผลิตมาให้เข้ากับบ้าน ในแบบที่ลูกค้าชอบ ด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่สามารถเลือกได้เองตามความต้องการ และมีขนาดลงตัวพอดีกับจุดที่จะวาง เพราะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตมาเพื่อคุณและบ้านของคุณโดยเฉพาะ เช่น


ตู้เสื้อผ้า สามารถเลือก inner ที่อยู่ภายในตู้ได้ว่าคุณมีชุดประเภทไหนมาก และต้องการจัดเก็บชุดแบบไหน ความสูงเท่าไหร่ ติดไฟหรือไม่ ติดกระจกหรือไม่


โซฟา สามารถเลือกขนาดความกว้าง, ความยาว และ ความสูง ระดับความนุ่ม วัสดุบุโซฟา ขาเก้าอี้ จำนวนหมอนอิง และดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครได้


ฐานเตียง สามารถผลิตให้เข้ากับความสูงของฝูกเตียงที่เลือกได้เพื่อให้ความสูงรวมของเตียงพอดีกับตัวคุณ สามารถเลือกความกว้างของฐานเตียง ขาเตียง ขอบเตียง และวัสดุบุเตียงได้ตามต้องการ เป็นต้น

งานไม้ : งานทุกชิ้นของเราผลิตจากไม้จริงเต็มแผ่นมาขึ้นโครง ทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงคงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน และปิดผิวด้วยไม้จริงชนิดต่างๆ ด้วยเครื่องรีดไม้ขนาดใหญ่ที่โรงงานของเรา ทำให้เราได้ไม้ที่มีคุณภาพสูง สามารถผลิตชิ้นงานมีความหลากหลาย และให้บรรยากาศของบ้านสามารถควบคุมได้อย่างที่คุณต้องการ

งานสี : สีที่ใช้ทำสีของเราแทบทั้งหมดเป็นสีสูตรน้ำ ที่ปลอดภัยต่อสุภาพทั้งผู้ทำงานและผู้อยู่อาศัย โดยสีสูตรน้ำ จะไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตราย กลิ่นสีหายไปหลังทำงานภายใน 48 ชั่วโมง ดังนั้นสำหรับบ้านที่มีเด็กและผู้สูงอายุที่ไวต่อสารเคมีต่างๆ ไปจนถึงสัตว์เลี้ยง ก็สามารถสบายใจได้ เพราะสีสูตรน้ำจะไม่มีกลิ่นสารเคมีสะสมที่อาจเป็นต้นเหตุของอาการป่วยต่างๆ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้อย่างสบายใจหลังจากการส่งมอบงาน

โดยปกติ BAREO จะมีการคัดเลือกโครงการเพื่อส่งเข้าประกวดในงานต่างๆ เป็นประจำทุกปี โดยโครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับ Book ที่จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย (ขนาดเดียวกับที่ส่งประกวด) จำนวน 1 เล่ม และลูกค้าจะได้รับ Link สำหรับสั่งพิมพ์หนังสือด้วยตนเอง ผ่านทาง Website (เช่น Blurb เป็นต้น) ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ (มีค่าใช้จ่ายและใช้ระยะเวลาตามที่ Website ระบุ)

สำหรับลูกค้าที่ต้องการ Private Book ของตนเอง โดยไม่ต้องการส่งเข้าประกวด ทาง BAREO มีบริการจัดทำ Book เพื่อให้ลูกค้าเก็บความทรงจำในระหว่างการตกแต่งภายในโครงการของตนเอง โดยจะคิดค่าบริการจัดทำ Book แยกต่างหากจากบริการออกแบบ ซึ่งค่าจัดทำ Book จะแตกต่างออกไปตามจำนวนหน้าของหนังสือ และ Content ที่ต้องการ โดยเริ่มต้นที่ 50,000 บาทต่อโครงการ (ไม่รวมค่าจัดพิมพ์หนังสือ)

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการ Private Book จะต้องแจ้งให้ทีมงาน BAREO ทราบตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ เพราะอาจต้องใช้ภาพถ่ายตั้งแต่เริ่มต้นตกแต่งภายในในโครงการ

ทุกโครงการของ BAREO จะได้รับการรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส่งมอบงาน โดยในระหว่างระยะเวลารับประกันผลงาน BAREO ยินดีเข้าไปให้บริการตรวจ ซ่อมและให้คำแนะนำในการใช้งานให้กับลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ หากมีจุดที่เสียหายหรือต้องเก็บซ่อมจากการใช้งานไม่ถูกวิธี อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของอะไหล่และค่าเดินทาง

นอกจากนี้ หลังจากหมดระยะเวลารับประกันผลงาน BAREO ยินดีเข้าไปตรวจสอบ และซ่อมแซมจุดที่เสียหายให้กับลูกค้าทุกราย โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, ค่าแรงและค่าอะไหล่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนเท่านั้น ซึ่งลูกค้าเก่าของ BAREO ก็ได้เรียกใช้บริการตรวจซ่อมของเราอยู่เสมอ แม้บางโครงการจะมีอายุการใช้งานนานเกิน 20 ปีแล้วก็ตาม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โทร 02-408-1341 หรือ 061-846-6633 หรือผ่านช่องทาง LINE Official ” @bareo “