Turn Key  Design Service

Turn Key
 Design Service

“บริการออกแบบและตกแต่งภายใน เน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย
และควบคุมงบประมาณได้ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ”

“บริการออกแบบและตกแต่งภายใน เน้นความรวดเร็ว
สะดวกสบายและควบคุมงบประมาณได้
สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

“TKS กระชับและรวดเร็ว

สำหรับโครงการที่พร้อมอยู่ และไม่มีงานต่อเติมโครงสร้าง”

Turn Key Design Service (TKS) คือบริการที่นำเอาบริการออกแบบ และบริการตกแต่งภายใน
มารวมไว้ ภายใต้สัญญาเดียว โดยเน้นที่ความรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานการตกแต่งภายใน
ตรงตามแบบ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
หรือจุกจิกใดๆ เพิ่มเติม

Turn Key Design Service (TKS) คือบริการที่นำเอาบริการออกแบบ และบริการตกแต่งภายในมารวมไว้ ภายใต้สัญญาเดียว โดยเน้นที่ความรวดเร็วเพื่อให้ลูกค้าได้รับผลงานการตกแต่งภายใน ตรงตามแบบ ภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก หรือจุกจิกใดๆ เพิ่มเติม

“บริการออกแบบและตกแต่งภายใน

ภายใต้สัญญาเดียว ให้คุณคุมงบประมาณ
และระยะเวลาได้อย่างสะดวกสบาย”

ภายใต้สัญญาเดียว ให้คุณคุมงบประมาณ
และระยะเวลาได้อย่างสะดวกสบาย”

ลูกค้า TKS จะได้รับบริการจากนักออกแบบมืออาชีพของบริษัท ที่จะช่วยนำจินตนาการ
ออกไปสู่กระบวนการผลิตที่ผสมผสานระหว่างฝีมือช่างชั้นครู และเครื่องจักรที่ทันสมัยภายในโรงงาน
ขนาดใหญ่กว่า 3,000 ตารางเมตร จนเป็นผลงานคุณภาพสูง ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้า TKS จะได้รับบริการจากนักออกแบบมืออาชีพของบริษัท ที่จะช่วยนำจินตนาการ ออกไปสู่กระบวนการผลิตที่ผสมผสานระหว่างฝีมือช่างชั้นครู และเครื่องจักรที่ทันสมัยภายในโรงงานขนาดใหญ่กว่า 3,000 ตารางเมตร จนเป็นผลงานคุณภาพสูง ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

“ภาพ 3D มาพร้อมกับงบประมาณ
ให้คุณบริหารภาพฝันให้ได้ดั่งใจ”

“ภาพ 3D มาพร้อมกับงบประมาณ

ให้คุณบริหารภาพฝันให้ได้ดั่งใจ”

ทั้งนี้ ลูกค้า TKS ของบาริโอ จะได้รับภาพ CGI (Computer-Generated Imagery) หรือาพ 3D จำนวนไม่เกิน 5 ภาพต่อพื้นที่ทุกๆ 60 ตารางเมตรในสัญญา
โดย CGI แต่ละภาพจะเริ่มพัฒนาขึ้นตามสไตล์และความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถปรับแก้ไขแบบได้อีก 3 ครั้งจนพอใจ โดยในการนำเสนอแบบแต่ละครั้ง
ลูกค้าจะได้รับแจ้งถึงงบประมาณเบื้องต้น (Preliminary Budget Estimation หรือ PBE) ตามแบบที่ปรับแก้ไข

ทั้งนี้ ลูกค้า TKS ของบาริโอ จะได้รับภาพ CGI (Computer-Generated Imagery) หรือภาพ 3D จำนวนไม่เกิน 5 ภาพต่อพื้นที่ทุกๆ 60 ตารางเมตรในสัญญา โดย CGI แต่ละภาพจะเริ่มพัฒนาขึ้นตามสไตล์และความต้องการของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถปรับแก้ไขแบบได้อีก 3 ครั้งจนพอใจ โดยในการนำเสนอแบบแต่ละครั้งลูกค้าจะได้รับแจ้งถึงงบประมาณเบื้องต้น (Preliminary Budget Estimation หรือ PBE) ตามแบบที่ปรับแก้ไข

“สรุปราคาสุดท้าย แบบแยกรายการ เพื่อให้คุณมั่นใจ
ว่าได้ผลงานครบถ้วนในราคาที่เหมาะสม”

“สรุปราคาสุดท้าย แบบแยกรายการ
เพื่อให้คุณมั่นใจว่าได้ผลงานครบถ้วน
ในราคาที่เหมาะสม”

ฝ่ายประเมินราคาของบาริโอ จะทำการสรุปราคาสุดท้าย (Final Quotation Document)
ซึ่งจะแยกเป็นรายการที่มีรายละเอียด และระบุจำนวนชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าพิจารณา
อย่างรอบคอบ ก่อนทำการอนุมัติอีกครั้ง เพื่อเริ่มขั้นตอนการตกแต่งภายในต่อไป

ฝ่ายประเมินราคาของบาริโอ จะทำการสรุปราคาสุดท้าย (Final Quotation Document) ซึ่งจะแยกเป็นรายการที่มีรายละเอียด และระบุจำนวนชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าพิจารณา อย่างรอบคอบ ก่อนทำการอนุมัติอีกครั้ง เพื่อเริ่มขั้นตอนการตกแต่งภายในต่อไป

“กระบวนการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและช่างฝีมือชั้นครู
เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่พร้อมเข้าติดตั้ง
โดยไม่ทำให้พื้นที่ของคุณเสียหาย”

“กระบวนการผลิตที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติและช่างฝีมือชั้นครู เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่พร้อมเข้าติดตั้ง โดยไม่ทำให้พื้นที่ของคุณเสียหาย”

ในขั้นตอนการตกแต่งภายใน ฝ่ายผลิตของบาริโอจะสรุปแบบทั้งหมด และแยกวัสดุหลักทั้งหมดเป็น File
งานผลิตเพื่อส่งเข้าเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน ตากระบวนการผลิตแบบ Mass Customization Production
หรือ MCP ของบาริโอ ทำให้กระบวนการผลิตของบาริโอทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ภายในโรงงานขนาด 3,000 ตารางเมตรของเรา

ในขั้นตอนการตกแต่งภายใน ฝ่ายผลิตของบาริโอจะสรุปแบบทั้งหมด และแยกวัสดุหลักทั้งหมดเป็น File งานผลิตเพื่อส่งเข้าเครื่องจักรต่างๆ ในโรงงาน ตากระบวนการผลิตแบบ Mass Customization Production
หรือ MCP ของบาริโอ ทำให้กระบวนการผลิตของบาริโอทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง ภายในโรงงานขนาด 3,000 ตารางเมตรของเรา

ก่อนนำชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบ และพร้อมสำหรับการติดตั้ง จะถูกส่งเข้าไปประกอบที่หน่วยงานอย่างรวดเร็ว
และประหยัดเวลา โดยไม่มีเครื่องจักรใหญ่ที่จะทำให้ลูกค้าต้องกังวลใดๆ

ก่อนนำชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบ และพร้อมสำหรับการติดตั้ง จะถูกส่งเข้าไปประกอบที่หน่วยงานอย่างรวดเร็ว และประหยัดเวลา โดยไม่มีเครื่องจักรใหญ่ที่จะทำให้ลูกค้าต้องกังวลใดๆ

นอกจากนี้ ในกระบวนการทำงานสี บาริโอได้ริเริ่มการนำสีสูตรน้ำเข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2015
ดังนั้น ลูกค้าของเราทุกรายจึงมั่นใจได้ว่าจะเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกที่ส่งมอบงาน
โดยปราศจากกลิ่นสีหรือสารเคมีอันตรายรบกวน

นอกจากนี้ ในกระบวนการทำงานสี บาริโอได้ริเริ่มการนำสีสูตรน้ำเข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2015 ดังนั้น ลูกค้าของเราทุกรายจึงมั่นใจได้ว่าจะเข้าใช้งานได้ตั้งแต่วันแรกที่ส่งมอบงาน โดยปราศจากกลิ่นสีหรือสารเคมีอันตรายรบกวน

Turn key design Service

Turn key
design Service

ลูกค้าที่ต้องการออกแบบตกแต่งภายในแบบครบวงจร ที่ควบคุมงบประมาณได้
พื้นที่ออกแบบเริ่มต้น
การคิดค่าออกแบบ
งวดการชำระ
ส่วนลดสูงสุด
สิ่งที่จะได้รับ
40 Sq.m.
ราคาต่อตารางเมตร
1,200 – 1,800 บาท
ค่าออกแบบ
100% เมื่อลงนามในสัญญา

ค่าตกแต่งภายใน
แบ่งจ่าย 4 งวด (30/40/20/10)
30% เมื่อลงนามในสัญญา
40% เมื่อนำเฟอร์นิเจอร์เข้าหน้างาน
20% เมื่อนำเฟอร์นิเจอร์เข้าหน้างานได้ 80%
10% เมื่อส่งมอบงานผ่าน
Promotion
ถึง ธันวาคม 2567

คืน 100% ของค่าออกแบบ
เป็นส่วนลดในขั้นตอน
งานตกแต่งภายใน
ภาพ 3D Rendering
จำนวน 5 ภาพ และเพิ่ม
ทุกๆ 1 ภาพต่อ 12.5 Sq.m.
***เงื่อนไขเพิ่มเติม***

Final Price

***พิเศษ!! ตั้งแต่วันนี้จนถึงธันวาคม 2567 ลูกค้าที่ใช้บริการ TKS ของบาริโอ จะได้รับส่วนลดค่าออกแบบคืนเป็นจำนวน 100% ***
ของค่าบริการออกแบบทั้งหมด เมื่อลูกค้าอนุมัติเพื่อให้บริษัทดำเนินงานต่อในขั้นตกแต่งภายใน

สัญญาเดียว :

สัญญา Turn Key Design Service ของ BAREO
จะเป็นสัญญาฉบับเดียวที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนงานออกแบบ
ไปจนถึงขั้นตอนตกแต่งภายในและการส่งมอบงาน โดยเมื่อจบขั้นตอนออกแบบแล้ว
ลูกค้าสามารถเลือกอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในขั้นตกแต่งภายในต่อหรือไม่ก็ได้
ทั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

สัญญา Turn Key Design Service ของ BAREO
จะเป็นสัญญาฉบับเดียวที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนงานออกแบบไปจนถึงขั้นตอนตกแต่งภายในและการส่งมอบงาน โดยเมื่อจบขั้นตอนออกแบบแล้วลูกค้าสามารถเลือกอนุมัติให้บริษัทดำเนินการในขั้นตกแต่งภายในต่อหรือไม่ก็ได้ทั้งนี้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก

จำนวนไม่เกิน 5 ภาพ
ต่อพื้นที่ทุกๆ 60 ตารางเมตรในสัญญา :

จำนวนไม่เกิน 5 ภาพ ต่อพื้นที่ทุกๆ 60 ตารางเมตรในสัญญา :

พื้นที่ในสัญญาทุกๆ 60 ตารางเมตร จะได้ภาพ CGI ไม่เกิน 5 ภาพ
แต่ละภาพสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยหากเกินกว่า 60 ตารางเมตร
บริษัทจะจัดทำภาพ CGI เพิ่มให้ 1 ภาพ ต่อทุกๆ 12.5 ตารางเมตรที่เพิ่มขึ้น

พื้นที่ในสัญญาทุกๆ 60 ตารางเมตร จะได้ภาพ CGI ไม่เกิน 5 ภาพแต่ละภาพสามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง โดยหากเกินกว่า 60 ตารางเมตรบริษัทจะจัดทำภาพ CGI เพิ่มให้ 1 ภาพ ต่อทุกๆ 12.5 ตารางเมตรที่เพิ่มขึ้น

(Preliminary Budget Estimation หรือ PBE) :

เอกสารสรุปงบประมาณอย่างง่าย
เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินงบประมาณที่ถูกใช้ไปในแต่ละครั้ง
โดยทั้งนี้ การสรุปวัสดุใน Material Board อาจจะทำให้จำนวนเงินใน PBE
อาจจะแตกต่างจากราคาสุดท้ายใน Final Quotation ก็ได้

เอกสารสรุปงบประมาณอย่างง่าย เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนเงินงบประมาณที่ถูกใช้ไปในแต่ละครั้ง โดยทั้งนี้ การสรุปวัสดุใน Material Board อาจจะทำให้จำนวนเงินใน PBE อาจจะแตกต่างจากราคาสุดท้ายใน Final Quotation ก็ได้

Final Quotation Document :

ใบเสนอราคาสุดท้าย ที่จะนำเสนอราคาแบบแยกรายการแต่ละชิ้น
พร้อมระบุรายละเอียดและจำนวนที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้ทำการพิจารณา
และทำความเข้าใจก่อนทำการอนุมัติ

ใบเสนอราคาสุดท้าย ที่จะนำเสนอราคาแบบแยกรายการแต่ละชิ้นพร้อมระบุรายละเอียดและจำนวนที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าได้ทำการพิจารณาและทำความเข้าใจก่อนทำการอนุมัติ

Mass Customization Production :

การผลิตแบบ Mass Customization Production (MCP)
เป็นระบบการผลิตในปริมาณมาก แต่สามารถสร้างรูปแบบเฉพาะ สำหรับลูกค้าแต่ละราย

จากการศึกษาและคิดค้นของบริษัท บาริโอ จำกัด ของเรา ทำให้มีจุดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งในท้องตลาดหลายประการ ดังต่อไปนี้

  1. ปราศจากกลิ่นสี และฝุ่นไม้ เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตส่วนใหญ่ จะอยู่ภายในโรงงาน และนำมาติดตั้งที่หน่วยงาน ทำให้มีฝุ่นเพียงเล็กน้อย จากการติดตั้งเท่านั้น

  2. ผลิตและติดตั้งได้เร็วกว่า ด้วยระบบการผลิตแบบ ACI ที่รวดเร็วและแม่นยำ ผลิตงาน 80-90% ที่โรงงานและยกไปติดตั้ง จึงใช้เวลาในการติดตั้งที่หน่วยงานน้อยกว่า

  3. คุณภาพสูงกว่า เนื่องจากวัสดุที่ใช้เป็น Veneer on Block Board ซึ่งมีความสวยงาม และ เรียบร้อยกว่างานเฟอร์นิเจอร์รับเหมาจากผู้รับเหมาทั่วไป

  4. มาตราฐานเท่ากันทุกชิ้น เนื่องจากชิ้นส่วนส่วนใหญ่ได้ทำการผลิตภายใน โรงงานแบบ Mass Production โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูง ดังนั้น งานที่ได้จึงมีมาตราฐานเท่ากัน (ยกเว้นชิ้นส่วนที่ได้ทำการผลิตแบบ Custom Made Production)

  5. ควบคุมงบประมาณได้ เนื่องจากเฟอร์นิเจอร์ของเรามีแบบมาตราฐานให้เลือกมากมาย และมีราคาขายที่แน่นอน ดังนั้นลูกค้าจะสามารถเลือกรูปแบบและควบคุมงบประมาณได้ด้วยตนเอง