“บริการออกแบบและตกแต่งภายในมืออาชีพ สำหรับโครงการ

“บริการออกแบบและตกแต่งภายใน
มืออาชีพ สำหรับโครงการขนาดใหญ่

ตั้งแต่ 1,000 - 10,000 ตารางเมตร
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,000 - 10,000 ตารางเมตร ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

Project Design Service (PDS) เป็นบริการออกแบบและตกแต่งภายในสำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หรือตั้งแต่ 1,000 จนถึง 10,000 ตารางเมตร
เช่น คฤหาสน์ขนาดใหญ่, สถานพยาบาล, Clinic หรือ Healthcare ประเภทต่างๆ, Boutique Hotel และ Resort ตลอดจนร้านอาหารขนาดใหญ่ เป็นต้น

Project Design Service (PDS) เป็นบริการออกแบบและตกแต่งภายในสำหรับโครงการที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ หรือตั้งแต่ 1,000 จนถึง 10,000 ตารางเมตร เช่น คฤหาสน์ขนาดใหญ่, สถานพยาบาล, Clinic หรือ Healthcare ประเภทต่างๆ, Boutique Hotel และ Resort ตลอดจนร้านอาหารขนาดใหญ่ เป็นต้น

บริการออกแบบที่ครบถ้วน

บริการออกแบบที่ครบถ้วน

สมบูรณ์แบบควบคู่ไปกับการจัดสรรงบประมาณ
และการบริหารระยะเวลา

สมบูรณ์แบบควบคู่ไปกับการจัดสรรงบประมาณ และการบริหารระยะเวลา

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณและกรอบระยะเวลา
อาจมีความสำคัญเท่าๆ กับงานออกแบบ
ดังนั้น ลูกค้า PDS ของ BAREO ทุกราย จะได้รับแผนการทำงานควบคู่
ไปกับบริการงานออกแบบภายใน โดย ทีมงานออกแบบมืออาชีพระดับโลก
ทั้งนี้ ในขั้นตอนการออกแบบ บาริโอ จะทำการศึกษาและหาแนวคิดใหม่ๆ
ที่จะสร้างผลงานออกแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกับการบริหารงบประมาณ

สำหรับโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณและกรอบระยะเวลาอาจมีความสำคัญเท่าๆ กับงานออกแบบ ดังนั้น ลูกค้า PDS ของ BAREO ทุกราย จะได้รับแผนการทำงานควบคู่ ไปกับบริการงานออกแบบภายใน โดย ทีมงานออกแบบมืออาชีพระดับโลก ทั้งนี้ ในขั้นตอนการออกแบบ บาริโอ จะทำการศึกษาและหาแนวคิดใหม่ๆที่จะสร้างผลงานออกแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกับการบริหารงบประมาณ

ทุกรายละเอียด

ภายใต้ทีมงานเดียว

ทุกกระบวนการ

การทำงานที่ราบรื่นและครบถ้วนภายใต้ทีมงานเดียวกัน ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบและภาพ 3 มิติ ไปจนถึงงานเขียนแบบและการเลือกใช้วัสดุตกแต่งต่างๆ
สามารถช่วยให้งานในโครงการก้าวไปได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งการจัดทำ
ต้นแบบขนาดเท่าของจริง ก็มีความจำเป็นสำหรับรายละเอียดบางอย่างที่จะสร้าง
ความโดดเด่นให้กับโครงการ

การทำงานที่ราบรื่นและครบถ้วนภายใต้ทีมงานเดียวกัน ตั้งแต่ขั้นตอน การออกแบบและภาพ 3 มิติ ไปจนถึงงานเขียนแบบและการเลือกใช้วัสดุตกแต่งต่างๆ สามารถช่วยให้งานในโครงการก้าวไปได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งการจัดทำ ต้นแบบขนาดเท่าของจริง ก็มีความจำเป็นสำหรับรายละเอียดบางอย่างที่จะสร้างความโดดเด่นให้กับโครงการ

“เอกสารเสนอราคากลางที่มาพร้อมแบบรายละเอียด
ที่ครบถ้วน และบริการช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ”

“เอกสารเสนอราคากลางที่มาพร้อม
แบบรายละเอียดที่ครบถ้วน
และบริการช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ”

ในขั้นตอนสุดท้ายของ PDS, บาริโอจะจัดทำเอกสารเสนอราคากลาง สำหรับงานตกแต่งภายใน
พร้อมทั้งนำส่งเอกสารแบบรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการประกวดราคา และในขั้นตอนนี้
บาริโอยังยินดีที่จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้า PDS ของเราทุกรายอีกด้วย

ในขั้นตอนสุดท้ายของ PDS, บาริโอจะจัดทำเอกสารเสนอราคากลาง สำหรับงานตกแต่งภายในพร้อมทั้งนำส่งเอกสารแบบรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการประกวดราคา และในขั้นตอนนี้บาริโอยังยินดีที่จะให้บริการช่วยเหลือลูกค้า PDS ของเราทุกรายอีกด้วย

PRoject  Design Service

PRoject
Design Service

เฉพาะลูกค้ากลุ่ม “โครงการ” ที่มีขนาดพื้นที่ 1,000 – 10,000 ตารางเมตร

ลูกค้ากลุ่ม “โครงการ” ที่มีขนาดพื้นที่ 1,000 – 10,000 ตารางเมตร
ประเภท
ค่าบริการออกแบบ
งวดการชำระเงิน
ส่วนลดสูงสุด
สิ่งที่จะได้รับ
Commercial Space
เช่น ออฟฟิศ ร้านอาหาร คาเฟ่
และ Shop ต่างๆ
2,000 THB/Sq.m.
ค่าออกแบบ
100% เมื่อลงนามในสัญญา
*หากเกิน 1 ล้านบาท
สามารถแบ่งจ่ายได้ 3 งวด (40/40/20)ค่าตกแต่งภายใน
แบ่งจ่าย 4 งวด (30/40/20/10)
30% เมื่อลงนามในสัญญา
40% เมื่อนำเฟอร์นิเจอร์เข้าหน้างาน
20% เมื่อนำเฟอร์นิเจอร์เข้าหน้างานได้ 80%
10% เมื่อส่งมอบงานผ่าน
20%
ภาพ 3D Rendering

Details Drawing

Materials Board (Board)

Material Board (Images)

เอกสารเสนอราคากลาง
โรงแรม หรือ รีสอร์ท
2,500 THB/Sq.m.
30%
Healthcare,
โรงพยาบาล หรือ คลีนิก
2,500 THB/Sq.m.
20%
คฤหาสน์ขนาด
1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
3,000 THB/Sq.m.
20%

****Promotion ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น ****

ทีมงานออกแบบมืออาชีพที่ชนะรางวัลระดับโลก :

ทีมออกแบบของบาริโอ ได้รับรางวัลผลงานออกแบบตกแต่งภายในประเภทสถานพยาบาล,
อาคารสำนักงาน, ห้องชุดพักอาศัยระดับ Luxury
และอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2021-22
ทีมออกแบบของบาริโอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกจากโครงการตกแต่งภายใน
ห้องชุดแบบ Penthouse บนอาคาร Mandarin Oriental Residence กรุงเทพอีกด้วย

ทีมออกแบบของบาริโอ ได้รับรางวัลผลงานออกแบบตกแต่งภายในประเภทสถานพยาบาล,อาคารสำนักงาน, ห้องชุดพักอาศัยระดับ Luxuryและอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2021-22ทีมออกแบบของบาริโอได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลกจากโครงการตกแต่งภายในห้องชุดแบบ Penthouse บนอาคาร Mandarin Oriental Residence กรุงเทพอีกด้วย

ต้นแบบขนาดเท่าของจริง :

ในบางกรณีที่จำเป็นและเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สมบูรณ์แบบ ทีมงาน R&D ของบาริโอ
จะจัดทำต้นแบบขนาดเท่าของจริง เพื่อทำการศึกษาและตรวจสอบ
ก่อนระบุลงไปในแบบ ทั้งนี้ ต้นแบบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในบางกรณีที่จำเป็นและเพื่อให้ได้รายละเอียดที่สมบูรณ์แบบ ทีมงาน R&D ของบาริโอจะจัดทำต้นแบบขนาดเท่าของจริง เพื่อทำการศึกษาและตรวจสอบก่อนระบุลงไปในแบบ ทั้งนี้ ต้นแบบจะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เอกสารเสนอราคากลาง :

เอกสารที่นำเสนอราคากลางแยกตามประเภทของงาน พร้อมทั้งรายละเอียด
จำนวนและราคาต่อหน่วยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ บาริโอ ยังรับประกันราคากลาง
ที่จัดทำขึ้นเป็นระยะเวลา 365 วัน โดยหากไม่มีผู้รับเหมารายใดทำราคาได้ต่ำกว่าราคากลาง
บาริโอยินดีเข้าทำงานขั้นตกแต่งภายในในราคากลางที่ได้ระบุไว้อีกด้วย

เอกสารที่นำเสนอราคากลางแยกตามประเภทของงาน พร้อมทั้งรายละเอียดจำนวนและราคาต่อหน่วยเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน นอกจากนี้ บาริโอ ยังรับประกันราคากลางที่จัดทำขึ้นเป็นระยะเวลา 365 วัน โดยหากไม่มีผู้รับเหมารายใดทำราคาได้ต่ำกว่าราคากลางบาริโอยินดีเข้าทำงานขั้นตกแต่งภายในในราคากลางที่ได้ระบุไว้อีกด้วย