ฝ่ายบัญชีที่จะดูแลเรื่องการเงินต่างๆ ของบริษัทให้ดำเนินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง รวมทั้งจัดการเอกสารทางการ เงินต่างๆ อย่างเป็นระบบและระเบียบ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อเป็นแบบอย่างของ บริษัทที่ดีของสังคม

ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา