PMK DIALYSIS CENTER
The Award Winner

-Design By Bareo-

Bangkok, Thailand

ห้องฟอกเลือด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอขอบคุณ พ.อ.นพ.อุปถัมถ์ ศุภสินธุ์

รองผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและหัวหน้าแผนกโรคไต

ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

และมูลนิธิ โรงพยาบาลเทียนฟ้า

“อโรคยา ปรมา ลาภา”

การไม่มีโรค ย่อมเป็นลาภอันประเสริฐ

ห้องฟอกไต เป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์ของโรงพยาบาลที่มักจะมีคนไข้มาใช้งานอยู่เป็นประจำ สัปดาห์ละ 2-4 ครั้ง ครั้งละ 3-4 ชั่วโมง ทำให้คุณหมอผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งที่เป็นผู้ดูแลศูนย์ฟอกไต ตัดสินใจปรับปรุงพื้นที่เดิมให้ดูทันสมัย และเหมาะสมต่อฟังก์ชันการใช้งานมากยิ่งขึ้น

นอกจากจะปรับปรุงพื้นที่ให้กว้างขวางสบายตาและรองรับผู้มาใช้บริการได้มากขึ้นแล้วคุณหมอยังได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำส่วนห้องประชุมซึ่งใช้ในการเรียนการสอนแพทย์รุ่นใหม่อีกด้วยซึ่งแนวคิดจากคุณหมอที่มีวิสัยทัศน์ผู้นี้ก็คือพ..นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ รองผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและหัวหน้าแผนกโรคไต ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (ปัจจุบันเป็น พล.. . คลินิก อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์) โดยท่านต้องการให้ผู้มาใช้บริการได้มีความรู้สึกในเชิงบวก และสบายใจในการเข้ามารับบริการที่ห้องนี้ ท่านจึงต้องการให้ผู้ออกแบบนำเสนอ ความเป็นไปของโลกในยุคอนาคต ที่จะมีการใช้การออกแบบแนวใหม่ และผสมผสานกับเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อให้ห้องฟอกเลือดแห่งนี้เป็นห้องฟอกเลือดที่ดูดีที่สุดในประเทศเลยทีเดียว

โจทย์ที่ท้าทายของโครงการนี้ เริ่มจากห้องฟอกเลือดใหม่นี้ จะถูกตกแต่งทดแทนห้องฟอกเลือดเดิม แต่มีการเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับปริมาณของผู้มาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น และต้องปรับปรุงการจัดสรรพื้นที่ใหม่ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในยุคปัจจุบัน รวมทั้ง มีเวลาในการตกแต่งภายในเพียง 60 วัน ในการทำงานเท่านั้น อีกทั้งต้องมีการดูแล และบริหารหน้างานที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานที่หน้างาน ไม่รบกวนการทำงานภายในของโรงพยาบาลอีกด้วย

Bareo ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำงานในโครงการนี้ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ ที่ต้องปรับปรุงพื้นที่การทำงานเดิมที่มีทางเดินที่ว่างและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งทีมออกแบบนำโดยคุณมยุรี ธรรมกุลางกูร ได้ทำการแยกแนวผนังหัวเตียง ที่เดิมวางอยู่เป็นแถวตรงกลางห้อง ออกมาเป็น 2 แถวแยกจากกัน เพื่อลดพื้นที่ทางเดินให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และนำพื้นที่ที่ได้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพื้นที่ส่วนกลางระหว่างผนังทั้งสองด้านไว้ จะกลายเป็นห้องเก็บเครื่องมือและห้อง Server และจะย้ายงานระบบต่างๆ เข้ามาอยู่ภายในห้อง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง และการซ่อมบำรุงในภายหลัง ซึ่งสามารถทำได้สะดวก และไม่รบกวนผู้มารับบริการในระหว่างวัน ตรงตามข้อกำหนดที่ได้รับมา

และจาก Concept ที่ได้รับมา ทีมออกแบบจึงได้สรุปแบบให้เป็น Hi-tech Design ที่ใช้เส้นสายและสีสันที่สะอาดตา รวมทั้งมีการออกแบบการให้แสงสว่างที่เหมาะสมต่อการทำงาน โดยไม่รบกวนสายตาของผู้มารับบริการที่มักจะต้องนั่งหรือนอนบนเตียงอีกด้วย

ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานอกจากจะสวยทันสมันถูกอกถูกใจทั้งคนไข้พยาบาลคุณหมอแล้วก็ยังเป็นผลงานแห่งปีที่พวกเราชาวบาริโอภูมิใจกันมากค่ะที่อย่างน้อยเราก็เป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้ผู้ใช้บริการห้องฟอกเลือดทุกคนได้ใช้งานง่ายขึ้นและยังเพลินตาเพลินใจกับความงามของห้องฟอกเลือดแห่งนี้ที่จะช่วยให้อารมณ์และจิตใจของคนไข้ทุกคนดีขึ้นไม่มากก็น้อยค่ะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : PMK Dialysis Center

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 408-1341 – 44 และ 061-846-6633 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Design by Bareo

Share This Post

Portfolio