เรือนไทยภาคเหนือ

Karuntee เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไทย ถือเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒธรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดีเลย ซึ่งประทศไทยมีภูมิภาคหลักๆ อยู่ทั้งหมด 4 ภาค และรูปแบบของเรือนไทยแต่ละภาคนั้นต่างแสดงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นนั้นๆ แตกต่างกันออกไป โดยในบทความนี้จะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรือนไทยทางภาคเหนือกันก่อน… บ้านเรือนไทยภาคเหนือ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บ้านสตล์ล้านนา (เนื่องจากส่วนหนึ่งของทางภาคเหนือเคยเป็นของล้านนามาก่อน) ด้วยลักษณะทางภูมิภาคและภูมิอากาศในภาคเหนือที่เต็มไปด้วยภูเขาและมีอากาศที่ค่อนข้างเย็น ทำให้บ้านเรือนไทยในภาคเหนือมีรูปแบบที่เรียบง่าย ออกแบบมิดชิด พร้อมผสมผสานความเชื่อแลวัฒนธรรมของท้องถิ่นเข้าไป โดยมัทำขึ้นมาจากวัสดุที่หามาได้จากในท้องถิ่นเป็นหลัก บ้านเรือนไทยทางภาคเหนือนิยมสร้างเป็นเรือนแบบแฝด ซึ่งมีหลังคาที่ตี้ยและเป็นบ้านเรือนที่ปิดมิดชิด หน้าต่างน้อย โดยบ้านแฝดจะใช้พื้นที่เดียวกันแต่ออกแบบหลังคาหน้าจั่วแยกกัน และมักจะสร้างหลังหนึ่งใหญ่กว่า หลังหนึ่งเล็กกว่าเสมอ บ้านเรือนไทยภาคเหนือ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ เรือนไทยดั้งเดิมและเรือนพื้นบ้าน Credit : art-culture.cmu.ac.th เรือนไทยดั้งเดิม หรือ เรือนกาแล เป็นเรือนที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่น ก่อสร้างด้วยความประณีต มีรูปแบบแบบแผนที่ชัดเจน เนื่องจากเป็นเรือนที่ใช้สำหรับผู้มีฐานะทางสังคม หรือระดับผู้นำชุมชน หัวหน้า เป็นต้นจุดเด่น คือ มีการประดับ “กาแล” หรือไม้ที่ถูกแกสลักไว้อย่างประณีตสวยงามไว้บนยอดจั่วหลังคา ลักษณะคล้ายกากบาทและตัว ในภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากประดับไว้ให้สวยงามแล้ว ยังเกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวล้านนาโบราณเกี่ยวกับเรื่องของโชคลางและใช้สำหรับไล่กาอีกด้วย Credit : […]